Садовод

Green leaf greeting card

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Palatina Avorio слонова кост, слама със семена, венчелистчета от невен и полски цветя, листо и отпечатък от листо

recycled Fabriano Palatina Avorio paper, straw with seeds, marigold blossom, wild flowers blossom, leaf and leaf print

Green leaf greeting card

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Palatina Avorio слонова кост, слама със семена, венчелистчета от невен и полски цветя, листо и отпечатък от листо

recycled Fabriano Palatina Avorio paper, straw with seeds, marigold blossom, wild flowers blossom, leaf and leaf print

Green leaf greeting card, backlighted

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Palatina Avorio слонова кост, слама със семена, венчелистчета от невен и полски цветя, листо и отпечатък от листо

recycled Fabriano Palatina Avorio paper, straw with seeds, marigold blossom, wild flowers blossom, leaf and leaf print

Pink leaf greeting card

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Ingres, парченце червен картон, слама със семена, венчелистчета от полски цветя, парчета лико от бреза, листа от розова бугенвилея

recycled Fabriano Ingres paper, a piece of red cardstock, chopped straw with seeds, dried pieces of silver birch bast, wild flowers, pink leafs (bougenvilea)

Pink leaf greeting card

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Ingres, парченце червен картон, слама със семена, венчелистчета от полски цветя, парчета лико от бреза, листа от розова бугенвилея

recycled Fabriano Ingres paper, a piece of red cardstock, chopped straw with seeds, dried pieces of silver birch bast, wild flowers, pink leafs (bougenvilea)

Pink leaf greeting card, backlighted

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Ingres, парченце червен картон, слама със семена, венчелистчета от полски цветя, парчета лико от бреза, листа от розова бугенвилея

recycled Fabriano Ingres paper, a piece of red cardstock, chopped straw with seeds, dried pieces of silver birch bast, wild flowers, pink leafs (bougenvilea)

Pink leaf greeting card

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Ingres, парченце червен картон, слама със семена, венчелистчета от полски цветя, парчета лико от бреза, листа от розова бугенвилея

recycled Fabriano Ingres paper, a piece of red cardstock, chopped straw with seeds, dried pieces of silver birch bast, wild flowers, pink leafs (bougenvilea)

Pink leaf greeting card, backlighted

Image by Boby Dimitrov

хартия Fabriano Ingres, парченце червен картон, слама със семена, венчелистчета от полски цветя, парчета лико от бреза, листа от розова бугенвилея

recycled Fabriano Ingres paper, a piece of red cardstock, chopped straw with seeds, dried pieces of silver birch bast, wild flowers, pink leafs (bougenvilea)